Amaç ve Kapsam

AMAÇ

Göç ve Diaspora Araştırmaları Dergisi, Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi (DİAM) tarafından 2020 yılında kurulmuş, siyaset bilimi başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli dallarını disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyip, ortaya çıkan ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına kazandırmayı hedefleyen ulusal hakemli akademik bir dergidir.

KAPSAM

Göç ve Diaspora Araştırmaları Dergisi, Şubat ve Eylül aylarında yılda iki sayı olarak internet ortamında yayımlanır. Dergi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Türk dili gibi sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaları kapsamaktadır.