Ana Sayfa
Hakkımızda

Hakkımızda

Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi (DİAM) Türkiye kökenli göçmenlerin yerleştikleri ülkelerde yaşadıkları sorunları bilimsel olarak araştırmak ve bu sorunlar hakkında siyasi, hukuki ve toplumsal çözüm yolları önermek amacıyla kurulmuş uygulamalı bir araştırma merkezidir. Bu çerçevede DİAM, kuruluş aşamasında ilk olarak Federal Almanya’daki Türkiye kökenlilerin yaşadıkları hak ihlalleri hakkında bir rapor hazırlamıştır. 

Merkezin Amaçları

  • Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden, Türk Diasporasına sosyal ve kültürel bağlarla bağlı soydaş, akraba veya vatandaşların, sosyal ve hukuki durumlarını incelemek.
  • Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenlilerin karşılaştığı hak ihlallerine yönelik gelişmelerin diğer azınlıkların elde ettikleriyle karşılaştırarak ve yıl yıl takip edilerek raporlanmasını sağlamak.
  • Politika geliştirme ve uygulamaya yönelik çalışmalarda kullanılabilecek referans niteliğinde kaynak veri oluşturmak.
  • Türk Diasporası üzerine çalışmalar yürütebilecek akademisyenler ve uzmanlar yetiştirmek.
  • Türk Diasporasını konu alan akademik incelemelerde bulunmak, faaliyetler düzenlemek.
  • Yurtdışında yaşayan soydaş, akraba ve vatandaşların durumunu doğrudan gözlemleyebilmek için ilgili ülkelerde anket ve istatistiksel çalışmalar yürütmek.

Merkezin Faaliyet Alanları  

  • Türk Diasporasında insan haklarına ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, araştırma ve inceleme çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayım yapmak.
  • Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve diğer akademik birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
  • Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.