Ana Sayfa
Etkinlikler
Suriyeliler ve Entegrasyon Paneli
Suriyeliler ve Entegrasyon Paneli

Suriyeliler ve Entegrasyon Paneli

Kavram itibariyle göç, basit bir ifadeyle, süresi ve nedeninden bağımsız yer değiştirme hareketidir ve insanlığın en eski tarihlerinden bu yana devam etmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan en uzun soluklu ve en ciddi mülteci krizinin meydana geldiği göç dalgası, Suriye iç savaşının neticesinde gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bu göç dalgası neticesinde yaşananları açık kapı politikası ile yürüten Türkiye Cumhuriyeti devleti geçici koruma sağladığı Suriyelilere yönelik çeşitli entegrasyon politikaları uygulamaktadır.

DİAM tarafından BAP projesi kapsamında, İstanbul, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Urfa’da il, ilçe ve geçici barınma merkezlerinde 28 katılımcıyla yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Burada şehir merkezlerinde ve geçici barınma merkezlerinde alınan eğitimin hem Suriyeli çocukların hem de ailelerinin entegrasyon sürecini nasıl etkilediğinin anlaşılması çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Hem Suriyeli çocuklar hem de ailelerinin entegrasyonunda temel unsurun Türkçe öğrenimi olduğu ve geçici barınma merkezlerindeki yaşamın süreci doğrudan olumsuz etkilediği sonuçları, araştırmanın temel bulgularını meydana getirmektedir. Panelimizde araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular ve bulgular ışığında Türkiye'de yaşayan Suriyileli'lerin entegrasyonuna yönelik öneriler tartışılacaktır.

Katılımcılar

Panel Moderatörü: Prof. Dr. Bünyamin Bezci

Prof. Dr. Ayşegül Komsuoglu

Prof. Dr. H. Musa Taşdelen

Zehra Hopyar

Hülya Korkut

 

Panel Düzenleme Kurulu

Zehra Hopyar

Soner Tauscher

Fikret Topal

Şebnem Korkmaz

Gül Demir

Buğra Kadir Koçer

Osman Erdoğdu